Respirátor FFP2 bez ventilu

Popis

Snižují riziko infekce a šíření viru!
Masky na ochranu dýchacích cest chrání před faktory:

  • Třídy ochrany FFP2 a FFP3 poskytují ochranu dýchacích cest před různými koncentracemi znečišťujících látek v závislosti na celkovém vnitřního úniku a filtrace částic do 0,6 um. Celkový vnitřní únik je výsledkem propustnosti filtru a úniku masky při kontaktu s tváří a nosem, což do značné míry brání systému ochranných dýchacích masek, které byly maximálně přizpůsobené anatomické struktuře těchto částí těla. Díky inovativní technologii filtrování zůstává dýchací odpor nízký a částice, které se hromadí ve filtru, nebrání dýchání, i když se respirační maska ​​používá několikrát.
  • Ochrana před tuhými a tekutými prachy, které jsou škodlivé pro zdraví, kouř a aerosolové částice
  • Částice mohou být fibrogénne, což znamená, že v případě krátkodobého kontaktu způsobují podráždění dýchacích cest a z dlouhodobého hlediska snižují elasticitu plicní tkáně.
  • Celkový vnitřní únik nesmí překročit 11%
  • Limit expozice na pracovišti nesmí být překročen více než 10krát

Masky na ochranu dýchacích cest FFP2 jsou vhodné do prostředí, v nichž jsou vdechovány škodlivé a mutagenní látky.
Tyto masky musí zachycovat nejméně 94% vzdušných částic do 0,6 um. Mohou se použít, pokud limit expozice na místě není překročen více než 10krát. Ochranné masky dýchacích orgánů s ochrannou třídou FFP2 se používají například v kovoprůmyslu nebo v hornictví. Zaměstnanci v těchto odvětvích jsou vystaveni aerosolem, mlze a kouře, což v dlouhodobém horizontu vede k rozvoji respiračních nemocí, jako je rakovina plic, a významně zvyšuje riziko závažných komplikací, jako je například aktivní plicní tuberkulóza.